Xu hướng thị trường cà phê tuần 38 (từ 14-19/9/2015)

Hy vọng với mức thấp thế này, cà phê bắt đầu kéo dần người mua là rang xay về với hoạt động hàng thực. Arabica đang có dấu hiệu được nhòm ngó và robusta... 5