Xuất khẩu cà phê: Đối phó ép giá, phòng ngừa bao đay

Cơ quan thương vụ VN tại Anh nhắc nhở các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cà phê VN cần chú ý phối hợp với các cơ sở sản xuất bao đay xem xét, chủ động phòng ngừa vì rất có thể trong thời gian tới, các nhà nhập khẩu sẽ ấn định vấn đề này