Bài 2: El Nino ảnh hưởng nước nào? Chứng cứ ảnh hưởng của nó lên giá nông sản

Đến nay giá ngũ cốc trên thị trường thế giới và nội địa nhiều nước vẫn chưa thấy tăng cao, ngay cả tại những nước có rủi ro do El Nino gây ra...