Bài viết trong Tháng Một năm 2018

Giá tăng ấn tượng phiên đầu năm – “Excuse for dollar weakness” – Xin lỗi vì đồng Dollars Yếu ! (3/1/2018)

03/01/2018, 0 phản hồi

Ngày giao dịch đầu tiên của năm 2018 giá đã tăng ấn tượng trên cả hai sàn trong đó sàn New York đóng vai chính trong suốt cả cuộc chơi...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận