Bài viết trong Tháng Chín năm 2014

Thị trường cà phê tuần 34 (25/8 – 30/8/2014)

01/09/2014, 4 phản hồi

Trong tuần 34, giá cà phê Robusta tăng 58 USD/tấn, tương đương tăng 2,9 % và giá cà phê nhân xô trong nước tăng 1.400 đồng/kg, tương đương tăng 3,58 %, trong khi giá cà phê Arabica kỳ hạn tăng tới 13,85...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận