Bài viết trong Tháng Mười năm 2013

Bản tin thị trường cà phê ngày 1/10/2013

01/10/2013, 10 phản hồi

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên cũng đảo chiều tăng 600 đồng lên mức 35.300 – 35.900 đồng/kg, thị trường hầu như không có giao dịch.

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận