Nông sản giảm giá, nông dân thiệtt hại hàng ngàn tỉ đồng

Giá cà phê giảm 70%, hồ tiêu giảm 64%, gạo giảm 19% so với năm 1999. Cần nhanh chóng áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, để tăng năng suất, giảm giá thành