Hệ thống tin tức và giao dịch trực tuyến thuộc VFM đã bắt đầu tính phí 3,000đ/ngày

Với tài khoản là Cộng tác viên sẽ được duy trì dài hạn. Xem danh sách cộng tác viên

Giá bắp (ngô) trực tuyến cập nhật liên tục

Cập nhật lúc: (Cập nhật 10 phút một lần) - Xem thêm

Đơn vị tính: EUR/Tấn

Giá Bắp-Ngô (sàn Liffe - London, Anh)Thông tin

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   

Giá Bắp-Ngô (sàn Cbot - Chicago, Mỹ)Thông tin

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
                   
                   
                   
                   

Máy đo độ ẩm: Cung cấp máy đo độ ẩm cà phê, hồ tiêu, ... Kett 2, Kett 3, Kett 4 Tìm hiểu ngay

Máy Kett 2 (PM-300): Đo chính xác độ ẩm của cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, ... Nhấn vào đây để xem giá cả