Bài 3: Cách đọc tín hiệu biểu đồ hình nến

Xin lưu ý rằng, những tín hiệu trong đồ hình cây nến (được sáng tạo bởi người Nhật) mà các bạn xem dưới đây chỉ là một tín hiệu thêm để tham khảo các cảnh báo tăng/giảm giá có thể, bản thân nó chưa phải là đủ để đi đến quyết định, nhưng ít nhất có thể giúp tránh rủi ro, bởi khi phân tích đồ thị người ta còn phải xét đến nhiều yếu tố khác, nhiều chỉ số khác để lấy tín hiệu ở mức tin tưởng cao rồi mới quyết định.

Tuy nhiên để đọc được đồ thị, nhất là hệ thống đồ thị Ichimoku Nhật bản thì chúng ta cần hiểu ý nghĩa của những cây nến là một đòi hỏi cần thiết trước khi đi vào sâu hơn.

Sau khi các bạn đã nắm được và thuộc các đồ hình này, hoặc ít nhất sẽ nhớ được ý nghĩa của nó, chúng tôi sẽ trình bày phương pháp lấy dữ liệu giá cà phê phục vụ cho vẽ đồ thị bằng các trang web miễn phí trên Internet hiện nay.

CÁC LOẠI ĐỒ HÌNH CÂY NẾN TRÊN ĐỒ THỊ VÀ Ý NGHĨA TÍN HIỆU

Đồ hình Người Treo Cổ (Hanging man) chủ yếu xảy ra sau một xu hướng tăng giá, là tín hiệu khả năng xảy ra đảo chiều giảm. Thân nến cao chỉ khoảng 1/3 bóng nến Đồ hình Cây búa (Hammer) tương tự như Hanging man nhưng khác biệt là nó thường xảy ra sau một xu hướng giảm. Đây là tín hiệu có khả năng đảo chiều tăng.
Đồ hình Sao đổi ngôi (Shooting Star). Nhìn như ngược lại của Hanging man, khi có một cái tim nến dài phía trên. Shooting Star thường được theo dõi khi xu hướng tăng đã kiệt sức. Đồ hình Cây búa ngược (Inverted Hammer) Thường được quan sát thấy khi kết thúc một xu hướng giảm. Cảnh báo tiềm năng tăng trở lại.
Đồ hình Bia Đá (Gravestone Doji) Đây là đồ hình tiêu biểu của sự giảm giá khi mà cả ba mức Mở cửa, đóng cửa và mức thấp nhất trong phiên đều nằm trong một điểm. Đồ hình này cho thấy người mua và người bán có thể gặp nhau ở mức thấp vào cuối phiên. Đồ hình Con chuồn chuồn (Dragonfly Doji) Đây là đồ hình tiêu biểu của sự tăng giá khi mà cả ba mức Mở cửa, đóng cửa và mức cao nhất trong phiên đều nằm trong một điểm. Đồ hình này cho thấy người mua và người bán có thể gặp nhau ở mức cao vào cuối phiên.
Đồ hình Bearish Engulfling (Nhấn chìm suy giảm) đồ hình này thường được quan sát thấy khi kết thúc một chu kỳ tăng trưởng. Một cây nến đỏ nằm sau với thân nến đỏ lớn hơn thân nến xanh liền trước đó. Chỉ ra một xu hướng giảm giá. Trước xu hướng tăng nay chuyển qua xu hướng giảm. Đồ hình Bullish Engulfling (Bao trùm tăng trưởng) đồ hình này thường được quan sát thấy khi kết thúc một chu kỳ sụt giảm. Một cây nến xanh nằm sau thân nến đỏ và lớn hơn thân nến đỏ liền trước đó. Chỉ ra một xu hướng tăng giá. Trước xu hướng giảm nay chuyển qua xu hướng tăng.
Đồ hình Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ) Đồ hình này  tương tự Bearish Engulfling là cả hai đều xuất hiện gần cuối giai đoạn tăng giá.Nhưng thân nến đỏ không bao trùm hoàn toàn cây nến xanh, thay vào đó mức đóng cửa nằm giữa thân nến xanh trước đó. Đồ hình Piercing (Đường nhọn)

Đồ hình này  tương tự Bullish Engulfling là cả hai đều xuất hiện gần cuối giai đoạn giảm giá.Nhưng thân nến xanh không bao trùm hoàn toàn cây nến đỏ, thay vào đó mức đóng cửa nằm giữa thân nến đỏ trước đó.

Đồ hình Bearish Harami (Người có chữa) trong đồ hình này thì cây nến thứ nhất là tăng giá và cây thứ hai là giảm giá, cây giảm giá có thân nhỏ hơn cây trước đó. Đồ hình Bullish Harami (Người có chữa) trong đồ hình này thì cây nến thứ nhất là giảm giá và cây thứ hai là tăng giá, cây tăng giá có thân nhỏ hơn cây trước đó.
Evening Star (Sao Hôm) Đồ hình này được quan sát thấy vào giai đoạn kết thúc xu hướng tăng. Cây nến thứ nhất là một cây xanh, cây thứ hai là dạng Doji (cả mở cửa và đóng cửa cùng giá) và cây thứ ba là nến đỏ giảm mạnh với mức đóng cửa thấp hơn mức mở cửa phiên trước đó (tạo gap – lỗ hổng) Cây nến thứ ba (giảm) này thường lớn hơn cây nến thứ nhất (tăng) Morning Star (Sao Mai) Đồ hình này được quan sát thấy vào giai đoạn kết thúc xu hướng giảm. Cây nến thứ nhất là một cây đỏ, cây thứ hai là dạng Doji (cả mở cửa và đóng cửa cùng giá) và cây thứ ba là nến xanh tăng mạnh với mức mở cửa thấp hơn mức đóng cửa phiên trước đó (tạo gap – lỗ hổng) Cây nến thứ ba (tăng) này thường lớn hơn cây nến thứ nhất (giảm)

>> Các thuật ngữ thường gặp trong các bản tin cà phê

Kinh Vu (giacaphe.com)

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

163