Sàn giao dịch ICE (New York, Mỹ)
Đơn vị giao dịch Lot = 37,500 pounds (khoảng 17 tấn)
Đơn vị tính USD Cent/lb (1lb gần bằng 0,45kg)
Biến động giá tối thiểu 0,05 cent/lb (tương đương $18.75 mỗi lot)
Giờ giao dịch
  • Từ thứ 2 đến thứ 6
  • Mở cửa: 15:30, Đóng cửa: 02:00 (hôm sau)
Tháng giao dịch Tháng 3, 5, 7, 9, 12
Ngày giao dịch cuối cùng Một ngày làm việc trước ngày thông báo cuối cùng.
Ngày thông báo cuối cùng Bảy ngày trước ngày làm việc cuối cùng của tháng giao hàng

Tải bản hợp đồng đầy đủ ở đây (Tiếng Anh)