Sàn giao dịch NCDEX Kochi - Ấn Độ
Đơn vị giao dịch 1 tấn (1000kg)
Đơn vị tính Rupee/tạ (100kg)
Biến động giá tối thiểu 5 Rupee/Tấn
Giờ giao dịch
  • Từ thứ 2 đến thứ 6: 11:30-18:30
  • Thứ 7: 11:30-15:30
Tháng giao dịch Tất cả các tháng trong năm
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày 20 của tháng giao hàng

Tải bản hợp đồng đầy đủ ở đây (Tiếng Anh)