Báo cáo thị trường

Soạn tin GIACAPHE gửi 8288 để xem giá nhanh nhất

Dak Lak : xuất khẩu cà phê niên vụ 2010-2011 qua 52 thị trường

03/11/2011, 0 phản hồi

Theo thống kê của Sở Công Thương Đak Lak cho biết, niên vụ cà phê 2010-2011 sản phẩm cà phê của tỉnh đã xuất khẩu qua 52 thị trường. Số lượng các thị trường giảm nhưng là những thị trường...

Báo cáo thị trường cà phê quý I và dự báo quý II/2011

01/04/2011, 9 phản hồi

Nhằm hỗ trợ cho các công ty, đơn vị, các thương nhân, các nhà Kinh doanh XNK cà phê có được công cụ tốt nhất để nghiên cứu và tham khảo thị trường cà phê thế giới và Việt Nam, Y5cafe xin giới...

Xem giá cà phê thế giới nhanh nhất

Đang thảo luận