Bất cập và yếu kém trong tạm trữ và xuất khẩu cà phê

Việc KDXK cà phê hiện nay là một bài toán cần có lời giải cụ thể ở trình độ và khả năng đọc thị trường tương lai của các DN xuất khẩu của Việt Nam. Qua việc bị thua lỗ liên miên cùng với bị phá sản rất nhiều mà chủ yếu là do yếu kém và bị ép quá nhiều... 5