Lật ngửa ván bài “mất mùa” qua số liệu xuất khẩu cà phê Brazil

Nếu Brazil không xuất khẩu cà phê, họ còn có một thị trường nội địa, chỉ cần 2 năm là ngốn sạch. Nước ta không xuất khẩu, cà phê không biết làm gì cho hết? Thế mà còn ủng hộ mở kho lớn để chứa cà phê đầu cơ, rồi khi giá bất lợi, các chủ kho nước ngoài lại xuất ngược vào trong nước hay các nhà xuất khẩu nội địa phải mua lại của họ với giá cắt cổ. 15