(28-6-2016) Xuất khẩu cà phê tháng 6-2016 của Việt Nam tăng mạnh

Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tháng 6-2016 ước đạt 160.000 tấn tương đương với 2,67 triệu bao, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2015, Reuters trích báo cáo sáng nay 28-6-2016 của Tổng cục Thống kê (TCTK) cho biết. Với 160.000 tấn cà phê xuất khẩu tháng 6-2016, tổng lượng xuất khẩu […] 2