(19-02-2016) Giá cà phê kỳ hạn yếu trước ngày qua giao dịch tháng 5-2016

Đóng cửa cơ sở giá tháng 5-2016 hai sàn kỳ hạn cà phê khuya hôm qua đều giảm, cà phê vối robusta London xuống 1428 USD/tấn mất 14 USD và cà phê chè arabica chốt 116.10 cts/lb giảm 0.50 cts/lb. Nhiều người cho rằng đồng Real Brazil yếu trở lại làm giá cà phê nói […] 1