(30-3-2016) Giá cà phê nội địa mạnh ai nấy rao

Theo dõi từ đầu tháng 3-2016 đến nay, người viết thấy rằng chuyện rục rịch không tăng lãi suất đồng USD đã cấu thành ít nhiều trong giá hàng hóa.