Hai sàn cà phê thanh lý dư mua làm giá giảm mạnh (ngày 02/8/2016) 

Dù có tin xuất khẩu cà phê trong tháng 6-2016 của thế giới giảm, lượng dư mua hàng giấy của các quỹ đầu cơ ở cả 2 sàn kỳ hạn cà phê quá lớn gây rủi ro cho giá trên sàn. 1