Xu hướng giá cà phê tuần 27 (29/6-3/7/2015)

Tuần tới có gì đặc biệt trên hai sàn kỳ hạn cà phê? Giá sẽ ra sao? Đây sẽ là một tuần quan trọng cho sàn cà phê robusta vì... 14