(06-01-2016) Giá cà phê yếu vì nguồn từ Brazil chưa thiếu

Nhiều nhà kinh doanh đang đặt lại vấn đề mức độ thiệt hại do hạn hán tại Brazil năm ngoái gây ra có lớn giống như các phương tiện thông tin đại chúng nói hay không 11