Xu hướng thị trường cà phê tuần 46 (từ 9-14/11/2015)

Tuần qua, nếu có nói, chỉ cần bàn đến sàn kỳ hạn robusta vì giá arabica chỉ như “hoạt động cho có”. Dù sàn kỳ hạn robusta đầu tuần tăng tốt... 10