(09-07-2015) Giá cà phê biết đi đâu về đâu?

Câu hỏi trị giá tỉ đô (billion USD question) là khi arabica tăng, có sẵn sàng kéo robusta lên không hay là bên đẩy tăng, bên đạp xuống như trong 6 tháng đầu năm 2015 này, đạp arabica đẩy robusta tăng? 1