(16-07-2015) Lượng xuất khẩu Brazil to “đè” giá cà phê xuống

Tổng kết xuất khẩu vụ mùa 2014-15 của Brazil làm thiên hạ choáng vì con số kỷ lục của nó. Chưa tính 20 triệu bao tiêu thụ nội địa, con số cà phê thực có của Brazil không hề nhỏ dù biết bao nhiêu tin nói về hạn hán của Brazil trước đây. 8