Nông dân Lâm Đồng phá bỏ chè

Nông dân Đà Lạt đã phá bỏ hàng chục ha chè chất lượng cao đang trong độ thu hoạch dù đang được một doanh nghiệp bao tiêu. 4