Phải chăng năm 2016 là năm của giá vàng? (ngày 02-3-2016)

Từ đầu năm đến nay, giá kỳ hạn kim loại vàng tăng mạnh. Vì vậy mà vốn trên sàn cà phê vơi đi làm giá mặt hàng này yếu chăng? 2