“Xông đất” đầu năm buôn làng Tây Nguyên

Những ngày đầu năm Canh Dần, chúng tôi về “xông đất” buôn Ea Mâp - Buôn văn hóa vùng sâu của huyện Cư M’Gar.