Dầu lửa tăng giá trước thềm Báo cáo xăng dầu của Mỹ

Dầu lửa đã lấy lại đà tăng giá để đạt mức 71 USD/thùng vào thứ 3 tuần này, chấm dứt 3 ngày liên tiếp dầu trượt giá trước giờ báo cáo trữ lượng xăng dầu của Mỹ được công bố.