Ngành cà phê Việt Nam chưa thực sự khẳng định được vị thế

Sau bao nhiêu năm Ngành cà phê Việt Nam vẫn chưa làm chủ được mức giá bán ra và vẫn khá "bèo bọt" với hàng ngàn lý do. 1