Giao dịch hàng hóa: Bao giờ các hiệp hội thể hiện quyền lực?

Những hiệp hội ngành hàng vốn có thế mạnh trong việc kết nối sản xuất - chế biến - tiêu thụ lại có vai trò rất mờ nhạt, trong khi ở các nước, đây là những tổ chức có quyền lực và họ thực sự giúp ích cho hội viên của mình. 11