Làm gì để nông dân mặn mà với sản xuất cà phê sạch

Trên thị trường thế giới, cà phê Việt Nam thường có giá trị thấp hơn, một phần vì chúng ta chưa sản xuất được cà phê sạch. Một nền nông nghiệp sạch không chỉ riêng cho cây cà phê là hướng đi cần thiết hiện nay. 16