Giới thiệu chứng nhận cà phê UTZ CERTIFIED

UTZ CERTIFIED, là chương trình chứng nhận cà phê toàn cầu. Với UTZ CERTIFIED những thương hiệu cà phê mà bạn yêu thích biết chính xác cà phê của mình có xuất xứ từ đâu và nó được sản xuất một cách có trách nhiệm. Những người trồng cà phê được UTZ chứng nhận quan tâm đến cộng động dân cư sinh sống xung quanh và môi trường.