(20-05-2016) Sản lượng cà phê 2016/17 của Ấn độ giảm nhẹ – USDA

Bộ phận nông nghiệp thường trú nước ngoài của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa phát hành báo cáo thường kỳ cà phê hàng năm tại Ấn độ. Sản lượng của năm kinh doanh 2016/17 (tháng 10 đến tháng 9) được dự báo chừng 5,17 triệu bao (310.180 tấn). Sản lượng niên vụ 2016/17 có […]