(23-05-2016) Sản lượng cà phê 2016/17 Colombia giảm nhẹ – USDA

Sản lượng cà phê Colombia đang ngon đà tăng, thì khả năng niên vụ tới lại phải giảm, dù rất nhẹ, do ảnh hưởng của thời tiết thất thường và thiếu lao động.