Khuyến cáo của Vicofa sau phiên họp bất thường

Khuyến cáo của hiệp hội cà phê Vicofa nhằm ứng phó với tình hình biến động xấu của thị trường cà phê thời gian qua. 3