(04-02-2016) Giá cà phê nội địa tăng yếu do đồng VND mạnh

Giá nội địa như vậy vẫn lẩn quẩn trong mức hôm qua, với mức cộng thêm không đáng kể với mức chung 30.500-30.800 đồng/kg. 2