Lâm Đồng: Trồng tiêu hữu cơ bền vững cho thu nhập cao

Trước những nguy cơ về dịch bệnh bùng phát trên cây tiêu, việc tìm ra mô hình trồng tiêu bền vững là việc làm cấp thiết. Chính vì vậy, huyện Lâm Hà chủ trương phát triển diện tích tiêu theo hướng hữu cơ bền vững.