DakLak: Hiệu quả từ việc trồng xen cây bơ trong vườn cà phê

Những năm gần đây, nhiều hộ dân tại huyện Cư M’gar đã đưa cây bơ ghép vào trồng xen trong các vườn cà phê để vừa làm cây bóng mát vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nhờ đó, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác tăng lên. 1