Diễn biến tình hình luận tội tổng thống Brazil (Ngày 26-04-2016)

Tiếp tục diễn biến quá trình luận tội bà tổng thống Dilma Rousseff của Brazil, một ủy ban luận tội bà Rousseff tại thượng viện lên lịch bỏ phiếu vào đầu tháng 5.2016 để quyết định có tiếp tục quá trình luận tội đối với tổng thống hay không. 3