Giá trừ lùi trong mua bán cà phê là gì, và cách tính như thế nào?

Thời gian qua Y5cafe nhận được rất nhiều thắc mắc của bà con về "Giá trừ lùi" và "cách tính giá trừ lùi như thế nào?". 23