Đề nghị bổ sung 18.000 tỉ đồng để mua cà phê

UBND tỉnh Đak Lak đã có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước bổ sung từ 15.000 đến 18.000 tỉ đồng để phục vụ cho vay mua tạm trữ. 9