Thông báo tạm ngừng “Chương trình báo miễn phí”

Nhằm hổ trợ thông tin giá cả thị trường cà phê cho bà con ở vùng xa không có điều kiện để tiếp xúc với máy tính thường xuyên, Ban quản trị Y5CaFe đã bàn bạc và thống nhất cho ra đời chương trình "BÁO GIÁ CÀ PHÊ MIỄN PHÍ" hằng ngày. 25