Hồ tiêu Phú Quốc đã có nhãn hiệu

Phú Quốc hiện có hơn 700 hộ trồng tiêu, sản lượng trên 700 tấn/năm. Người trồng tiêu thu lãi từ 36-48 triệu đồng/ha. 8