Giá nông sản cao, nông dân vẫn thiệt

Hiện giá các loại nông sản như gạo, cà phê, tiêu đang ở mức cao, song người nông dân ít được hưởng lợi từ mức giá này. 1