(26-07-2015) Vì sao năm nay cà phê Brazil thu hoạch chậm?

Tuy nhiên theo nhiều người kinh nghiệm, nhịp độ thu hái chậm còn do được mùa, trái nhiều nên thu hái chậm. “Có những năm quá được mùa, một số nước sản xuất thiếu chuẩn bị cơ sở hạ tầng, như lò sấy, sân phơi, chỗ chứa…cũng làm chậm lại nhịp độ thu hái”