(03-03-2016) Giá cà phê nội địa tăng giữa sức mua không mạnh

Nhà nhập khẩu báo khó mua do giá chào xuất khẩu trừ lùi cộng tới còn cao, có công ty chào cộng 60-70 USD/tấn FOB cho loại 2, tối đa 5% đen bể. 4