(09-06-2015) Cà phê: Hai sàn đi nghịch chiều

[Nguyễn Quang Bình] Trong khi sàn robusta yếu thì sàn arabica lại tăng lại nhờ chỉ số đồng USD giảm mạnh. 7