Tâm lý giá xuống chi phối thị trường hạt tiêu Ấn Độ

Giá hạt tiêu trên thị trường hạt tiêu Ấn Độ chịu sự chi phối của tâm lý giá xuống. Giao dịch giảm trên thị trường tương lai. Tuy nhiên nhu cầu mạnh và nguồn cung hạn chế giúp giữ giá hạt tiêu giao ngay ổn định. 4