Xu hướng thị trường cà phê tuần 51 (từ 14-19/12/2015)

Nội dung chính: Thị trường hàng thực một số nước robusta / Giá kỳ hạn và nội địa trong tuần / Dự đoán giá của ngân hàng Đức / Góc nhìn kỹ thuật giá cho tuần tới và nhiều nội dung cần biết 13