(28-05-15) Giá cà phê tăng mạnh lại, có theo luật bù trừ?

[Nguyễn Quang Bình] Một trong các lý do lượng xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm chủ yếu vì lý do mất mùa. Phát triển nóng diện tích cà phê trong mấy mươi năm qua, nay cả nước đã có trên 650 ngàn héc-ta cà phê 8