(21-5-2015)Giá cà phê chịu không nổi sức ép tin được mùa

[Nguyễn Quang Bình] Tâm lý thị trường hình như đang bị đè nặng bởi các ước báo được mùa của nhiều nơi trên thế giới trong năm nay do USDA phát hành. 5